15.png06.png11.png18.png17.png07.png09.png13.png10.png16.png19.png04.png01.png02.png03.png14.png12.png08.png05.png

Sách đã xuất bản

Tác giả: VĂN CÔNG TUẤN

 

*Sách CHỚ QUÊN MÌNH LÀ NƯỚC. Tạp văn - khảo luận về Nước và Môi trường.

Lời tựa: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Lời bạt: Nguyễn Minh Tiến. Phụ lục: Những cảm nhận của HT Như Điển, HT Phước An, Lương Nguyên Hiền, Nguyễn Hiền-Đức.

Nhà xuất bản Liên Phật Hội (Hoa Kỳ), 2019. 190 trang, 15,2 x 22,9 cm.

ISBN-13: 978-1-6875-2509-3

ISBN-10: 1-6875-2509-9

Trần Văn Chánh: Đọc Sách Chớ Quên Mình Là Nước (PDF)

Đọc trích đoạn (PDF)

Mua sách ở Amazon qua đường link này (giá $14,99)

 

Đọc sách và nghe Audio Book qua các đường link sau (miễn phí):

Trang Nhà Rộng Mở Tâm Hồn

 Thư Viên Hoa Sen

 Trang Nhà Tổ Đình Viên Giác Đức Quốc

 

 

Cover_CoThuLangBongSoi_kl.jpg - 182.91 kB

 

 

 

* Sách Việt ngữ: HẠT NẮNG BỒ ĐỀ. Tác giả: Văn Công Tuấn. Nhà Xuất Bản Lao Động. Số ISBN 9786045990551

 

o

Từ ngày đầu năm 2018 Thái Hà Books đã cho phát hành tác phẩm "Hạt Nắng Bồ Đề". Sách gồm 15 tản văn viết về chuyến huân tu tại đất Phật Bồ Đề Đạo Tràng, do Thái Hà và nhà xuất bản Lao Động xuất bản. Hòa Thượng Thích Phước An viết Lời Giới Thiệu và tác giả Nguyễn Hiền-Đức viết Lời Cuối Sách. Sách gồm 383 trang với khổ sách 15,5x24cm. Xin trân trọng giới thiệu

Thích Phước An: Lời Giới Thiệu tác phẩm Hạt Nắng Bồ Đề (PDF)

Nguyễn Hiền-Đức: Đức Phật Trong Ta - Nhân Đọc Hạt Nắng Bồ Đề (PDF)

Những nhận xét phê bình về Hạt Nắng Bồ Đề (PDF)

Cover_CoThuLangBongSoi_kl.jpg - 182.91 kB

 

 

 

 

* Sách Việt ngữ: CỔ THỤ LẶNG BÓNG SOI. DẤU ẤN NHỮNG BẬC THẦY. Tác giả: Văn Công Tuấn. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo. Số ISBN 978-604-61-4127-3

o

Sách Cổ Thụ Lặng Bóng Soi - Dấu Ấn Những Bậc Thầy gồm 14 tản văn viết về những bậc Thầy trong đạo và ngoài đời mà tác giả đã có cơ duyên gần gũi và học hỏi. Sách do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo và Công Ty Văn Hóa Hương Trang xuất bản tại Việt Nam 2017. 328 trang, khổ 13x20,5 cm.

Một số nhận xét của thân hữu (PDF)

Nguyễn Hiền-Đức: Nhân Đọc Cổ Thụ Lặng Bóng Soi (PDF)

Nhận xét của Kiến Trúc Sư Trần Phong Lưu (PDF)

Cover_CoThuLangBongSoi_kl.jpg - 182.91 kB

 

 

* Sách song ngữ Đức Việt: Xuôi dòng Cửu Long đậu bến Elbe. Nếp Chùa Việt trên đất khách / Vom Mekong an die Elbe. Buddhistisches Klosterleben in der vietnamesischen Diaspora. Tác giả: Dr. Olaf Beuchling & Văn Công Tuấn. Nhà Xuất Bản Abera Verlag Hamburg (2013). Số ISBN 978-3-939876-08-3

o

xem tiếp: Giới thiệu nội dung sách (PDF)

- Đại học Hamburg giới thiệu sách Xuôi dòng Cửu Long đậu bến Elbe. Nếp Chùa Việt trên đất khách / Vom Mekong an die Elbe. Buddhistisches Klosterleben in der vietnamesischen Diaspora là công trình nghiên cứu và tài liệu giảng dạy cho sinh viên (tiếng Đức và Anh)

xem tiếp: Bài Giới thiệu sách của Đại học Hamburg trên trang Web của Viện (PDF)

- Bài Điểm sách trích từ Tạp Chí International Dialogues on Education: Past and Present . IDE – Online Journal – Volume 1 52014. S.108-111 (Đối Thoại Quốc Tế về Giáo Dục: Quá Khứ và Hiện Tại). www.ide-journal.org

xem tiếp: Bài Điểm Sách (Book Reviews) trích từ Tạp chí IDE (PDF)

 

 

 

 >> quay lại Home <<

Joomla templates by a4joomla